DE SBBB PRIJS 2016

DSC03244

DSC03199 DSC03223

UITREIKING SBBB PRIJS 2016 voor de BEUKENHORST

Burgemeester Hetty Hafkamp heeft vrijdag 2 september tijdens een vrolijke bijeenkomst met genodigden en buurtgenoten de naam van het huis Studler van Surcklaan 11 onthuld door het wegtrekken van een doek boven de voordeur:

 B E U K E N H O R S T . 

Daarna heeft de voorzitter van het bestuur Wouter Hubers de SBBB PRIJS uitgereikt aan de bewoners van de Beukenhorst, Doriene Mulder en Gijs Nijsten. Met deze prijs eert het bestuur hen voor het behoud van deze villa uit 1907 en vooral voor de zorgvuldige transformatie van dit tot voor kort sombere gebouw tot het nu zichtbaar geworden karakteristieke voorbeeld van de gegoede middenstandswoning uit het begin van de 20e eeuw. Het is een uitmuntend voorbeeld van hergebruik voor moderne bewoning en daardoor exemplarisch voor iedereen die betrokken wordt bij de keus vervangen of nieuwbouw op een bestaande locatie.

De ontwerpers (bouwadviseur John de Haan en architect Chistiaan Fankhauser van bureau CH/NL) en de bouwer (aannemer Piet van der Burg) zijn bij dit eerbetoon niet vergeten.

De bijeenkomst was feestelijk aangekleed door het Platform Cultureel Erfgoed Bergen.