Maand: mei 2017

Hotel Nassau Bergen: sloop en nieuwbouw?

Notitie Hotel Nassau Bergen: sloop en nieuwbouw?

 

Onlangs heeft de eigenaar van Hotel Nassau Bergen “Nassau Bergen Holding BV” zijn plannen gepresenteerd voor Hotel Nassau Bergen (www.nieuwnassaubergen.nl).

De exploitatie van het huidige hotel zou moeilijker zijn geworden, de kamers zijn klein, er is geen lift, het aantal parkeerplaatsen is onvoldoende. Voortgang onder deze omstandigheden wordt onverantwoord geacht. Vooral de aanpassing ervan zou zo ingrijpend zijn dat eigenlijk alleen sloop en algehele nieuwbouw uitkomst zou bieden.

De eigenaar heeft in samenwerking met de gemeente,  Maarten en Jetty Min (architectenbureau Min2) en Pepijn Godefroy (landschapsarchitectenbureau LA4Sale) een stedenbouwkundige en landschappelijke vormenstudie  gemaakt. Niet alleen het hotel maar ook de winkelgalerij aan het Rode Plein is in de plannen meegenomen.

Er zijn drie voorstellen gepresenteerd: model Villa, model Tapijt en model Plint. Bij elk model bestaat het nieuwe hotel uit een X-vormig gebouw ongeveer haaks op de kustlijn van 3 flinke bouwlagen met 60 kamers op een ondergrondse parkeergarage, naast het hotel zijn op het zuidelijk gelegen duinterrein in drie varianten  24 hotelappartementen getekend.

Gezien vanaf het strand zal het nieuwe hotel direct opvallen, de kopgevels eindigen (elk drie-en-een-halve verdieping hoog) op de top van de eerste duinen. Gezien vanaf het Rode Plein ziet men eerst de vernieuwde winkelgalerij, verstopt onder een stukje duin, en dan kort daarachter het hoog oprijzende hotel. Aan de zuidkant van het X-vormige hoofdgebouw zijn in blokjes de appartementen getekend, meer of minder geconcentreerd, van 2 tot wel 4 bouwlagen. Het is de bedoeling dat de hotel- of recreatie-appartementen wel verkocht worden, maar beheerd en bediend gaan worden door het hotel.

 

De voorstellen wijken sterk af van het huidige hotel. Vooral de ruimtelijke verschijningsvorm is anders. Het bestaande hotel staat iets achter de buitenste duinenrij,  met tamelijk compacte bouwvolumes op een overzichtelijk terrein. De studie van Min2 en LA4Sale valt vooral op door de verspreide gebouwen op het zuidelijke duingebied met aan de noordkant het grote, langgerekte nieuwe hotel dat op de buitenste duinenrij eindigt. Dat lijkt ons geen verbetering, sterker nog, de aantasting van het duinlandschap door de verspreide bebouwing is in onze ogen absoluut niet passend. De vraag komt dan ook op:  waar komt het programma vandaan: 60 kamers en 24 recreatie-appartementen? Voor dat laatste is er toch in Bergen en omstreken een behoorlijk aanbod. De aansluiting op de winkelgalerij oogt daarnaast nogal willekeurig. Is er een relatie tussen hotel en winkels? Het Rode Plein wordt aan de zuidkant op een groot deel van de dag beschaduwd door het hotel. De X-vormige hoofdvorm van het hotel roept op zichzelf ook al vragen op waarvan de antwoorden niet afgeleid kunnen worden uit de massastudie. 60 kamers waarvan de helft op het noorden is gericht en de andere helft op het zuiden? Betekent die ordening rijen kamers aan lange gangen? Vraagt de moderne toerist dat?

Als er al aan een nieuw hotel gedacht zou moeten worden dan ligt het meer voor de hand die nieuwbouw te beginnen op het Rode Plein en de buitenste duinenrij onaangetast te laten. Daardoor is de kwaliteit van het plein beter te waarborgen. Gestreefd zou moeten worden naar compacte plattegronden en bouwvolumes zonder uitwaaiering over het aanpalende duingebied.

 

De oorspronkelijke plattegrond van het bestaande hotel heeft een zigzagvorm van drie rechthoeken. Het is diverse malen veranderd en uitgebreid (1961, 1971, 1981). De verschijningsvorm is daar niet door verbeterd, maar nog steeds goed herkenbaar. Het hotel is dan ook een typisch voorbeeld van de wederopbouw, het is de duurdere vorm ervan, met de gevels van gele verblendsteen, stalen en bronzen ramen, flauw hellende zadeldaken zonder overstek en het handelsmerk van architect Roggeveen, de opvallende ovale ramen op hoeken en uitsteeksels. Het is niet voor niets dat Hotel Nassau Bergen al in 2007 in het “Rapport Waardestelling 58 potentiële gemeentelijke monumenten in Bergen NH” is voorgedragen de status gemeentelijk monument te verkrijgen.

Juist vanwege dit bijzondere karakter verbaast het dat geen poging lijkt te zijn gedaan tot een verbeterplan gericht op de moderne toerist.

Het zou de initiatiefnemers sieren als zij alsnog op dit punt advies zouden vragen aan bureaus die hier ervaring mee hebben. Want dat is wat de nieuwe plannen niet laten zien: waarom hebben de initiatiefnemers zo snel gekozen voor iets nieuws en waarom negeren ze de toch zeker aanwezige kwaliteiten van dit erfgoed?

 

Wouter Hubers

28 mei 2017