organisatie


 

DE STULP VAN ARCHITECT IR. J.A.G. VAN DER STEUR

De Stichting Behoud Bouwkunst Bergen (SBBB) is opgericht in 1998. De oprichters maakten zich ernstige zorgen over de wijze waarop wordt omgegaan met het vele belangrijke architectonische cultuurgoed in de gemeente. Die zorgen zijn het afgelopen decennium niet verminderd.

De afgelopen vijftig jaar is het aanzien van Bergen aanzienlijk veranderd met name door het verdwijnen van een te groot aantal karakteristieke panden en architectuurhistorische waardevolle bouwwerken.

Het bestuur van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen bestaat uit
– Wouter Hubers, voorzitter
– Hans Epskamp,  secretaris
– Mark Koning, penningmeester
– Ton Dissen
– Erik Mattie