activiteiten


 

Jan Rieteveld-huis Rona 1960
foto: Jan-Versnel

De Stichting SBBB richt zich vanuit haar doelstelling op:

Voorlichting en advies

Signaleren van knelpunten aan relevante instanties en personen

Honoreren van geslaagde restauraties en renovaties

Bevordering van de bescherming van architectonisch en landschappelijk daarvoor in aanmerking komende objecten

Bevordering van plaatsing op de monumentenlijsten

Voor bewoners
Bij de Stichting SBBB kunnen bewoners van een monument bouwwerk in de gemeente terecht voor adviezen over bijvoorbeeld een restauratieproject.