Bouwplan Cha Cha?

De afgelopen maanden is de vroegere nachtclub Cha Cha aan de Karel de Grotelaan gerehabiliteerd tot een verbouwde boerderij met appartementen. Een echte verbetering voor het centrum van ons dorp.

Tot ieders verbijstering denkt de eigenaar – net nu de verbouwing klaar is – dat er eigenlijk een hiaat in het bestemmingsplan zit, zodat hier niet de huidige regels zouden gelden maar die uit 1977. Hij heeft dus direct een bouwkundig ontwerp laten maken dat sloop van de kap van de boerderij betekent en aanvullende nieuwbouw met een nokhoogte van bijna 10 m tot zelfs 15 m. Dit is volstrekt strijdig met het beschermde dorpsgezicht. De eigenaar is het daar misschien wel mee eens, omdat hij ook heeft laten weten dat hij dit plan graag inruilt als hem de mogelijkheid door de gemeente wordt geboden om hotelkamers te bouwen aan de Teugellaan in Schoorl. Dat is echter een net zo onwaarschijnlijke gedachte als het plan voor Cha Cha.

Gelukkig mogen we aannemen dat de gemeente alles in het werk zal stellen om deze idiotie van tafel te krijgen.