Het Oude Hof: een oplossing voor het parkeerprobleem

Het Oude Hof: een oplossing voor het parkeerprobleem

Na de renovatie van de buitenplaats het Oude Hof en de restauratie van het hoofdgebouw in 2012 is de gemeente een overleg gestart tussen de gebruikers van het park en de gebouwen om enkele  resterende problemen eindelijk aan te pakken. Het ging om het beheer van de buitenplaats , het tegengaan van de verloedering, het gebruik van de gebouwen en wat doen we met de auto´s. Vooral die laatste twee, echte problemen.

Op 16 maart 2017 heeft wethouder Peter van Huissteden de gemeenteraad geïnformeerd over wat er bereikt is. De meest betrokken partijen hebben na jaren zoeken een oplossing gevonden voor het parkeren.  Blooming en de Kennemer Ruiters sloten recent een overeenkomst over de verplaatsing van de paardenbak naar het Westelijke Eiland. Op de plaats van de huidige paardenbak zal een parkeerterrein komen voor maximaal 85 auto´s. Dit aantal wordt het uitgangspunt voor de maat van de functies die in de verschillende gebouwen worden toegestaan. Misschien betekent dit dat er geen tweede filmzaal kan komen in de Zwarte Schuur, of dat het door Blooming gewenste restaurant “het Hof” het aantal tafeltjes moet beperken . De toegang tot het Oude Hof kan worden verlegd naar de Kijklaan/Sparrelaan, vanaf het Rondeel (de kruising met de Eeuwigelaan). De Roodeweg wordt dan wandelpad. Het Rondeel wordt opgeknapt en hopelijk (dat is niet zeker) omgebouwd tot een rotonde. Dan is ook een rondgaand fietspad mogelijk dat aansluit op het weliswaar controversele, maar door de gemeente gewenste extra fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. Tot de rotonde is er vanuit het dorp dan één tweerichtingen fietspad aan de noordzijde en na de rotonde éénrichtings fietspaden aan beide zijden van de Eeuwigelaan. De nieuwe paardenbak zal worden bereikt over een nieuw aan te leggen brug. De gemeente denkt die te maken ergens tussen de Boerderij en de Zwarte Schuur. Een betere plaats is volgens ons aan de westzijde van het eiland, een plaats die goed aansluit op het daar aanwezige ruiterpad. Wij vinden dat de brug een ophaalbrug moet worden (veiliger en beter voor het beheer). De vroegere dienstwoning van de Volkshogeschool op dit Westelijke Eiland zal onder meer worden verbouwd tot kantine, toiletten e.d. voor de Ruiters.

Door deze ontwikkeling zal de gemeente een nieuw erfpachtcontract met Blooming maken. De daarin te noemen canon moet de gemeente in staat stellen het Oude-Hof-bos daadwerkelijk te kunnen onderhouden. Daarna zal de gemeente een begin maken met een nieuw bestemmingsplan voor het Oude Hof.

Na jaren praten is er licht aan het einde van de tunnel. De hoofdas van het classisistische ontwerp van Antonie Studler van Surck zal door deze oplossingen in oude glorie (maar aangepast aan nu) worden teruggebracht, waarbij de kruising van Kijklaan en Eeuwigelaan nog een punt van zorg is: hoe wordt dat ingevuld?