Het Oude Hof: de onderwaterbeschoeiing zonder vergunning

Eind januari is de gemeente zonder aankondiging en zonder vergunning met de aanleg begonnen van een onderwater­beschoeiing langs de zuidelijke watergang tussen de Melkbruggetjes (het stuk evenwijdig aan de Sluislaan). Deze beschoeiing zou nodig zijn doordat de oever onder de wortels van de bomen op die oever zou zijn uitgespoeld. Dit zou zijn veroorzaakt door het uitbaggeren van de watergangen (de laatste keer dat dat gebeurde was in 2008/2009). Nadien is gemeld dat zeker de oevers langs de Mosselenbuurt in aanmerking komen voor een (eventueel gedeeltelijke) oeverbescherming.

De noodzaak van een bescherming van de oever van de zuidelijke watergang is echter niet aangetoond. Niettemin is deze beschoeiing inmiddels aangelegd, en wel op 2 meter vanaf de bestaande oever, waarbij de ruimte tussen de oever en de beschoeiing is opgevuld tot vlak onder het normale waterniveau met grond uit een nieuw gegraven vijver in het weiland achter de Buerweg en het Wiertdijkje waar ooit het Rampenbos stond en vlak bij het Slot Ramp.

Onze Stichting heeft hiertegen geprotesteerd (de gekozen constructie is een wijziging van de constructie van de oever en dus een beschadiging van het rijksmonument) en navraag gedaan bij de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De gemeente onderzoekt of alsnog een monumentenvergunning aangevraagd moet worden.