Toegangspoort Oude Hof ernstig beschadigd

Op 14 of 15 december 2017 is de linker staander van de toegangspoort tot het Oude Hof in z´n geheel omgetrokken. Vermoedelijk is een vrachtauto blijven hangen aan het aan de poort bevestigde metalen hek bij het uitrijden van de Roodeweg naar de Eeuwigelaan. Voor de chauffeur en zijn auto moet dit goed merkbaar zijn geweest. De staander is ruim een meter in het vierkant en bijna 4 meter hoog, van metselwerk. In het terugliggende voorvlak van deze staander is in 1953 een ceramische plaquette ingemetseld met een gedicht van A. Roland Holst, waarmee de overdracht van het Oude Hof en aanpalende gronden van de familie Van Reenen naar de gemeente Bergen is vereeuwigd.

De laatste week van maart 2018 is aannemer Dekker uit Warmenhuizen in opdracht van de gemeente Bergen bij wijze van onderhoud (dus zonder monumentenvergunning) begonnen met de restauratie van de naast de weg gelegen staander. Omdat het met het beschikbare materieel niet lukte de staander rechtop te zetten, besloot de uitvoerder tot voorzichtige verwijdering van het metselwerk van boven af. Daarbij bleek dat de staander een kern had van gewapend beton. Om die aan te kunnen is hij overgestapt op zwaardere hulpmiddelen. Een toevallige voorbijganger heeft daarop op Goede Vrijdag wethouder Peter van Huissteden aangesproken, die ter plaatse de medewerkers van de aannemer heeft gewezen op de aanwezigheid van de ceramische plaquette en het belang van het behoud ervan.

De actie van de wethouder heeft ertoe geleid dat “de gemeente” zich dinsdag na Pasen realiseerde dat de voorbereiding tot het herstel van de staander onvoldoende is geweest. Het werk is stilgelegd. De eigenaar van de poort zal bij het bevoegd gezag een omgevingsvergunning aanvragen.

gedicht A. Roland Holst,
overdracht Oude Hof aan gemeente Bergen, 3-12-1952

 

restauratie poort
voor: afgebikte stenen top
achter: restant staander