Ruïnekerk: monumentale onderdelen overgeschilderd

zwart gespoten pilaar

Bij een toevallig bezoek aan de Ruïnekerk in februari vielen mij enkele veranderingen aan het interieur op. Het duurde even voor ik me realiseerde dat er wat veranderd was. Het eerste waar m´n oog op viel waren de zwart geschilderde bandjes aan een pilaster, vlak boven het basement, die waren tot voor kort net als de pilaster zelf in een lichte kleur gesausd. Pas later zag ik dat alle pilasters die zwarte bandjes hadden gekregen. Daarna viel mijn oog op de pilaren onder het balkon. Werkelijk schokkend. Ze bleken glimmend zwart met enkele grijze vegen gespoten te zijn. Sinds de restauratie van architect Rooyaards waren deze gemarmerd geschilderd, zoals de architraaf boven de pilaren laat zien. Een aanzienlijke en drastische verandering aan het monumentale interieur.

Voor zover mij bekend zijn deze veranderingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als die voor deze veranderingen zou zijn aangevraagd denk ik niet dat de vergunning zou zijn verleend. Voor mij is dit een illegale aantasting van het monument, die terstond ongedaan moet worden gemaakt. Namens onze Stichting heeft de voorzitter een brief aan het College van B&W geschreven hierover met een c.c. aan het kerkbestuur en met het verzoek in overleg te treden met het kerkbestuur (28-2-2018). Geen van beide heeft op onze brief gereageerd.

Ton Dissen (5 april 2018)

voet pilaster